Strona głównaMateriały PartneraMaski antysmogowe – ważne certyfikaty

Maski antysmogowe – ważne certyfikaty

Kupując maski antysmogowe, zawsze powinniśmy stawiać na sprawdzone marki, które gwarantują najwyższą jakość i skuteczność. Bardzo ważną kwestią są certyfikaty, dzięki, którym wiemy, że produkt spełnia wymagane normy, a co za tym idzie, jest bezpieczny w użytkowaniu.

maski na smog

Maski Respro posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, dzięki czemu oferta firmy wciąż cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Przed zakupem warto jednak dowiedzieć się więcej na temat pojęć takich jak: certyfikat badań UE, znak CE, deklaracja zgodności i kilka innych. Poniżej wyjaśnimy najważniejsze z nich.

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE (Conformité Européenne), które widzimy na wyrobie informuje nas, że producent daje gwarancję spełnienia dyrektyw zw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.

Dyrektywy te dotyczą kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Ponadto określają zagrożenia, które producent jest zobowiązany wykryć i wyeliminować.

Znak CE to zapewnienie, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Jedną z nich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/425,  z 9 marca 2016 roku. Bezwzględnie obowiązuje ono od kwietnia 2019 roku.
Regulacja dotyczy tzw. środków ochrony indywidualnych  i opisuje w szczególności wymagania formalne oraz techniczne jakie muszą one spełniać. Wyjątkowemu nadzorowi podlegają  tzw. środki kategorii III – w tym również półmaski filtrujące – antysmogowe.

Dokument ten formalizuje przede wszystkim zasady znakowania CE, a także procedury uzyskania odpowiednich certyfikatów  i sprawowania nadzoru nad tego typu produktami.

Maski antysmogowe tak jak pozostałe środki ochrony osobistej należące do III kategorii,  muszą przede wszystkim być poddane odpowiednim testom technicznym, a w kolejnym etapie przejść tzw. badanie typu UE.

Jeśli produkt spełnia wszystkie wymogi, otrzymuje Certyfikat Badania Typu UE. 

Obydwa etapy muszą być wykonywane przez akredytowane instytucje ze statusem jednostki notyfikowanej. W Polsce są to obecnie:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy w Łodzi,
  • Państwowy Rejestr Statków (PRS) SA.

W trakcie wykonywania testów ośrodki akredytowane posługują się Normą EN 149,  która określa z detalami listę badań, sposób ich przeprowadzania oraz specyfikację tzw. klas ochrony.

Wśród najważniejszych badań wymienić można:

  • Testy przecieku – sprawdzanie penetracji maski z użyciem mgły chlorku sodu i oleju parafinowego oraz tzw. całkowity przeciek wewnętrzny. Procedury polegają na pomiarze, jaki procent cząstek stałych przenika przez maskę. Im mniejszy przepływ, tym wyższa klasa ochrony.
  • Sprawdzenie oporów oddychania – dotyczą zarówno wdychania i wydychania powietrza.

Norma EN 149 rozróżnia także maski do jednokrotnego i wielokrotnego zastosowania. Te drugie  przechodzą bardziej restrykcyjne testy. Są m.in. poddawane kondycjonowaniu przed wykonaniem badań. Może to być np. podgrzewanie masek do wysokiej temperatury, poddawanie ich dezynfekcji itp.
Certyfikowane maski do jednokrotnego i wielokrotnego użytku różnią się sposobem oznaczania:
FFP1 R – maska z klasą ochrony FFP1 do wielokrotnego użytku,
FFP1 N – maska z klasą ochrony FFP1 do jednokrotnego użytku.

Należy pamiętać, że  kupowane przez nas maski antysmogowe powinny posiadać odpowiednie oznakowanie wskazujące na klasę ochrony.

Po uzyskaniu certyfikatu producent badanego wyrobu wystawia tzw. Deklarację Zgodności.

Jeśli chodzi o maski antysmogowe, jest to krótki dokument prezentujący dane producenta, produkty, które uzyskały certyfikat, wersję normy EN 149 zastosowanej do badań technicznych, jednostkę notyfikowaną, która przeprowadziła badania typu UE i sprawuje nadzór, oraz sposób sprawowania nadzoru.

Co ważne – maski antysmogowe muszą podlegać nadzorowi przez następne 5 lat od daty otrzymania certyfikatu badania.

* Firma Respro w 2019 roku przeprowadziła testy na zgodność swoich produktów z normą EN149:2001 + A1:2009 dotyczącą półmasek filtrujących. Testy zostały przeprowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) w Łodzi. W kolejnym etapie zostały przeprowadzone badania formalne w firmie PRS SA z Gdańska – będącą jednostką notyfikowaną numer 1463, które zakończyły się uzyskaniem Certyfikatu Badań UE. Na tej podstawie Producent wystawił  deklarację zgodności dla masek antysmogowych.

RESPRO CE maski antysmogowe

maseczka antysmogowa maska do biegania

Must Read